Η ΕΟΚ τακτοποίησε κάποια οφειλόμενα παλιών ετών και συνεχίζει την καλή συνεργασία της με το ΟΑΚΑ.

Η ενημέρωση της ομοσπονδίας αναφέρει:

Μια σημαντική εκκρεμότητα ετών διευθετήθηκε μεταξύ των διοικήσεων της ΕΟΚ και του ΟΑΚΑ.

Ένα συσσωρευμένο χρέος από τις χρήσεις παρελθόντων ετών και διοικήσεων, το οποίο είχε ανέλθει στο ποσόν, σχεδόν, του 1,5 εκατομμυρίου ευρώ, ρυθμίστηκε με τη συμφωνία των δύο πλευρών να επιβεβαιώνει την άριστη σχέση συνεργασίας των νυν διοικήσεων και να επιτρέπει την απρόσκοπτη συνέχιση αυτής.

Απάντηση

Don't forget to follow us on social media!

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram