Νέος επικεφαλής της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας της ΕΟΚ (ΚΕΔ/ΕΟΚ) ορίστηκε ο Χρήστος Χριστοδούλου.

Ο Χρήστος Χριστοδούλου ορίστηκε νέος επικεφαλής της ΚΕΔ/ΕΟΚ και αντικατέστησε τον Νίκο Πιτσίλκα.

Ο Χριστοδούλου θα είναι και πρόεδρος της επιτροπής, των οποίων τα μέλη θα είναι οι κ. Μουζάκης, Μπήτης, Σπυρίδωνος και Μαγγανάς.

Απάντηση

Don't forget to follow us on social media!

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram